UVC bilde ventilasjonLavendel Hygiene AS har som mål å levere hygieneprodukter fra produsenter som tenker kvalitet, funksjonalitet og kosteffektivt.

Vi prøver sammen med våre produsenter samtidig å tenke miljø, så langt det lar seg gjøre. For å kunne skille oss ut positivt med våre produkter har vi produsenter som kan dokumentere alle påstander. Å sikre dine verdier er en tillitssak og vi håper å kunne bevise det ovenfor deg.