Renhold og desinfeksjon i næringsmiddelindustrien er absolutt nødvendig. Et riktig utført renhold vil fjerne smuss og produktrester etter produksjonen. Det vil også klargjøre flatene for desinfeksjon.

 

Jo bedre renholdet fungerer, jo mer effektivt får man desinfisert. Desinfeksjonen kommer til, får virket, og dermed tatt livet av uønskede bakterier som f.eks. E-coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria M. m. fl.

 

Det brukes mye ressurser til renhold og desinfeksjon; det inkluderer vannforbruket, ofte varmtvann, kjemi/renhold/desinfeksjon og ikke minst tiden det tar og utføre dette. Tidsbruken innbefatter ofte både mye spyling, skylling, og ventetid på at kjemi skal virke, før det skylles av igjen.

 

Kan vi utføre dette på en mer bærekraftig måte enn det som ofte gjøres i dag? Ja, i mange tilfeller kan vi det. Det brukes i dag mye vann til forskylling eller grovspyling. Vannet koster, både det som forbrukes og det som går ut igjen. Tiden det tar å gjøre dette varierer selvsagt, men det tar ofte en stor del av totaltiden til renholdet. Deretter legges det ut kjemi til renholdet, det skylles av, og desinfeksjon legges ut for så også å bli skyllet av.

 

Kersia-Group (www.kersia-group.com), som er eksperter på næringsmiddelhygiene (og spesielt Listeriautfordringer), og som hele tiden jobber med å fornye teknologi innenfor kjemi, har utviklet produkter som gjør at vi kan foreslå en mer bærekraftig renholdsprosess.

 

Vi prøver å forklare det nærmere:

 

Tradisjonell metode:                                                                           Bærekraftig metode:

 

Grovspyling                                                                                         ————-

Legg ut kjemi til renholdet                                                                  Legg ut kjemi til renholdet

Skyll av                                                                                                 Skyll av

Legg ut kjemi/desinfeksjon                                                                Legg ut kjemi/desinfeksjon

Skyll av                                                                                                 ————-

 

Dette betyr i praksis at i mange tilfeller kan man spare tid og vann (kanskje også varmtvann) både i løpet grovskyllingen og desinfiseringen. Ved bruk av Detzym til renholdet og Deptil HDS til desinfiseringen, vil man i de fleste tilfeller få dette til. Detzym er et enzymbasert, pH-nøytralt forskyllemiddel og Deptil HDS er et etanolbasert desinfeksjonsmiddel med en dokumentert ‘no rinse claim’.

 

Vi har i tillegg en stor katalog med et bredt utvalg av renholds- og desinfeksjonsmidler, til alle flater, CIP, membran, etc.