Godt inneklima og god luftkvalitet på arbeidsplassen er essensielt. Ikke bare er luftkvalitet viktig for helse og trivsel blant ansatte og besøkende, men det spiller også en rolle for bedriftens produktivitet og produksjon. Dårlig inneklima kan nemlig føre med seg bakterier som ødelegger maten og sykdom som svekker de ansattes funksjonsevne. Med andre ord lønner det seg med god luftkvalitet! 

Lavendel Hygiene leverer AFT antibakterielle industrimatter for at din arbeidsplass skal få godt klima på arbeidsplassen! Vi leverer til næringsmiddelindustri, sykehus, farmasøytisk industri, produksjonskjøkken og så videre over hele Norge!

 

 

Antibakterielle industrimatter – Dycem hygienematter

80 % av kontaminering skjer ved bruk av sko eller hjul inn i arbeidssoner. Både synlige og usynlige partikler slippes løs i atmosfæren, og skaper dårlig hygiene på arbeidsplassen.

Lavendel Hygienes industrimatter Dycem Hygienematter hindrer opptil 99,9 % av bakterier, støv og annen kontaminering fra å bli med inn i kritiske arbeidssoner. Det er en bærekraftig løsning for industrien, og vårt team kommer gjerne på en befaring for å se på løsninger som vil utgjøre en stor forskjell for din bedrifts rene soner.

Blå antibakteriell industrimatte på gulvet inne på A-hus.

Hva er inneklima?

Inneklima omfatter forhold som påvirker oss inne – som klima, luftkvalitet og luftfuktighet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsplassen har et forsvarlig inneklima, og at Arbeidstilsynets krav til ventilasjon blir fulgt.

Ved industriell hygiene er man opptatt av å identifisere og kontrollere potensielle miljøpåvirkninger på arbeidsplassen eller finne de farer som kan ha noe å si for trivsel. Ideelt sett identifiseres mulige farer når en arbeidsplass er i planleggingsfasen eller gjennom årlige vurderinger.

 

Mulige helseplager ved dårlig inneklima

Dersom noen opplever helseplager på arbeidsplassen er det ofte knyttet til inneklima og luftkvalitet. Problemene dukker gjerne opp etter en tids opphold i lokalene, og blir verre utover arbeidsdagen. Plagene avtar deretter når man forlater arbeidsplassen. De vanligste symptomene er:

  • Hodepine
  • Tretthet
  • Luftveisplager og allergiske reaksjoner (som allergier og astma)
  • Irritasjon i hud og slimhinner

Det er svært viktig å tilrettelegge for godt inneklima for alle ansatte og besøkende som oppholder seg i lokalet.

 

Ring oss på 2108 8080, eller benytt vårt kontaktskjema så tar vi kontakt med deg om mulige løsninger for godt inneklima!