Lavendel Hygiene AS er hovedforhandler i Norge for 3M’s Food Safety produkter.

Vi leverer løsninger for å øke effektiviteten og produktiviteten både i kvalitetsledelsen og i produksjonen. Ved å finne løsninger tilpasset dine behov og utfordringer, hjelper vi med å beskytte merkevarene dine og dine kunders tilfredshet. Vi viser veien til innovasjon med brukervennlige, validerte løsninger.

Vi hjelper deg med å finne de rette produktene som oppfyller dette, enten det er Petrifim, ATP, sticks, svabertester, patogentesting, Hygicult dipslides, etc.

Mer produktinfo på: 3mnorge.no