Kjemi/renhold/desinfeksjon

Vi tilbyr et unikt rengjøringskonsept som gjør at du får rene flater og samtidig reduserer kostnadene tilknyttet renhold og desinfisering med ca.30 %.

Dette er mulig med vårt enzymbaserte og Eco-sertifiserte forskyllemiddel Prima AT som svært effektivt løser opp fett, blod, proteiner, etc. fra hvilken som helst overflate. Det betyr i praksis at du kutter for/grovskyllingen.

Du reduserer dermed arbeidstiden med 30-40 %, vannforbruket med ca. 50 %, belaster avløp og miljø mindre og reduserer korrodering av utstyr som vaskes.

Etter dette steget, med Prima AT, legges det ut et kombiprodukt (renhold/desinfeksjon i en prosess), enten et alkalisk eller et surt alternativt (Alcanios eller Oxyanios Foam).

Ingen av våre produkter inneholder klor. Vi anbefaler i tillegg en ukentlig behandling med Fumispore HA røykdesinfeksjon. Dette gir deg full kontroll på renhold, desinfisering og hygienen i din bedrift.

Renhold er milliardindustri i Norge

 • Vannforbruk inn/ut
 • Varmtvann
 • Kjemi forbruk / blandingsforhold
 • Korrodering
 • Arbeidstimer, ofte kveld og natt

Renhold er 100% nødvendig

 • Fjerne all smuss inkl. fett, proteiner, blod, andre typer rester fra alle flater
 • Helst hindre biofilm
 • Skal klargjøre flatene for desinfisering
 • Desinfisering skal sørge for at flatene er bakteriologisk reneProduksjonen skal i gang igjen

Gammeldagse metoder:

 1. Timevis med forspyling/grovspyling
 2. Utlegging av såpe/kjemi
 3. Avskylling
 4. Utlegging av desinfeksjon
 5. Avskylling
 6. Eventuelt skrubbing m børster el. pads

Nye mer effektive metoder:

 • Utlegging av Prima enzymbasert forskyllemiddel
 • Avskylling
 • Utlegging av kombiprodukt (renhold/des. i én prosess)(Alcanios eller Oxyanios Foam)
 • Avskylling
 • 1 gang pr uke: Fumispore HA røykdesinfeksjon

Fordeler med nye metoder:

 • 50 % mindre vannforbruk: vann koster inn/ut
 • 25-35 % mindre tid til renholdsarbeidet
 • Redusert varmtvannsforbruk
 • Mindre kjemivolum: 2-3 % blandingsforhold
 • Mindre korrodering av utstyr: ingen klorprodukter
 • Redusert belastning på avløp/rensestasjoner
 • Mindre miljøbelastning
 • Bedre totalhygiene

Økonomi ved nye metoder:

 • 30 % reduserte kostnader pr år
 • Eks: kostnader knyttet til renhold/des. på kr 1. 500. 000,-
 • pr år vil gi gevinst på kr 450 000,- pr år
 • Et eventuelt miljøregnskap vil se betydelig bedre ut

Ring: +47 908 52 180

 • Prima forskyllemiddel enzymbasert fjerner lett fett, blod, proteiner, etc..
 • Ved bruk av Prima slipper du stort sett all grov/forskylling
 • Sparer tid på renholdet 25 – 35 %
 • Bruker 50 % mindre vann I forbindelse med renholdet
 • Bruk mindre varmtvann; kjemien skal gjøre jobben, ikke varmt vann
 • Kombinert med Alcanios og/eller Oxyanios Foam kombiprodukt rengjøring/desinfisering i en prosess.
 • Fumipsore HA røykdes. 1 gang pr uke optimal kontroll på totalhygienen.
 • Dette konseptet reduserer kostnadene knyttet til renhold/des. med 30 % pr år.
 • Ingen klorprodukter
 • Betydelig mindre korrodering av utstyr og flater
 • 3 % blandingsforhold, ofte mindre kjemivolum
 • Mindre miljøbelastning inkludert renseanlegg

Overalt hvor renhold/des. utføres:

 • Næringsmiddelindustri
 • Industrikjøkken/catering
 • Agri
 • Båter/trålere/etc..
 • Butikker/ferskvare
 • Du trenger ikke nytt rengjøringsutstyr; benytt det skumanlegget du har
 • All nødvendig opplæring og oppfølging blir utført av oss
 • Test det først i utvalgte områder f.eks. 4-6 uker
Hygiene vs. økonomi